Anul omagial al satului românesc

Autor chat
Subiect sat chat
sociologie rurală chat
299 __ $aAnul omagial al satului românesc
200 __ $aAnul omagial al satului românesc $fAndrei Fărcaș
700 __ $aFărcaş, Andrei (ziarist)
210 __ $d2019-08-00
101 __ $arum
606 __ $asat
606 __ $asociologie rurală
610 __ $acomunităţi rurale, sociologie rurală 316.334.55
830 __ $a14, nr. 13, aug. 2019, p. 188-189
463 __ $tVatra Chioreană : revista Ţării Chioarului