Sacralitate și simbol în satul maramureșean [Ziar]

Autor chat
Subiect sat chat
icoane chat
101 0_ $arum
200 0_ $aSacralitate și simbol în satul maramureșean $bZiar $fCamelia Tocaci
210 __ $d2019-05-04
299 __ $aSacralitate și simbol în satul maramureșean [Ziar]
463 _0 $d4 mai 2019 $h8828 $p6 $tGraiul Maramureşului $v31
600 _0 $aMare, Monica
600 _0 $aDăncuș, Ioan Doru
600 _0 $aMarchiş, Ioan (sculptor)
600 _0 $aJicăreanu, Virgil (preot)
601 00 $aMuzeul Satului (Baia Mare)
606 0_ $asat
606 0_ $aicoane
610 0_ $aexpoziţii temporare 061.4 $aicoane 246.3 v. şi 247.3 v. şi 75.046 $aaşezări rurale (geograf.) 911.373
675 __ $a061.4:75.046
675 __ $a911.373(498.41)
700 _0 $aTocaci, Camelia (ziarist)
830 __ $a31, nr. 8828, 4 mai 2019, p. 6