Trezirea la viaţă

Autor chat
Editura Litera Bucureşti chat
Loc publicare Bucureşti
An 2020
Termeni de subiect schiţe, nuvele, povestiri 821-32
literatură americană 820(73) nou 821.111(73) chat

821(73)eng/C47; II 27378

Chopin, Kate
    Trezirea la viaţă / Kate Chopin ; traducere din limba engleză de Anca Gabriela Sîrbu.- Bucureşti : Litera Bucureşti , 2020.
    432 p..- (Carte pentru toţi ; 227).    
    CLDC Baia Mare
    Achiziţii diverse
    Donaţii diverse (penitenciar) Donaţii pt. Penitenciar -Liana
    Biblioteca clubului Săsar.

    I Sîrbu, Anca Gabriela(trad.)

821.111(73)-32=135.1

299 __ $aTrezirea la viaţă
955 __ $a1
200 __ $aTrezirea la viaţă $bCarte tipărită $fKate Chopin $gtraducere din limba engleză de Anca Gabriela Sîrbu
686 __ $a821
675 __ $a821.111(73)-32=135.1
035 __ $a821(73)eng/C47
035 __ $aII 27378
608 __ $amonografie
610 __ $aschiţe, nuvele, povestiri 821-32 $aliteratură americană 820(73) nou 821.111(73)
700 _1 $aChopin, Kate
101 __ $arum
702 _1 $aSîrbu, Anca Gabriela $4trad.
210 __ $aBucureşti $cLitera Bucureşti $d2020
345 __ $aCLDC Baia Mare $aAchiziţii diverse $aDonaţii diverse (penitenciar) Donaţii pt. Penitenciar -Liana $aBiblioteca clubului Săsar
215 __ $a432 p.
225 __ $aCarte pentru toţi $v227
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu