Talanţii : [comori ascunse]

Autor chat
Editura [s.n.] chat
Loc publicare [s.l.]
An [2007]
Subiect adventişti chat
Termeni de subiect adventişti 286.3

28/W61

White, Ellen Gould (1827-1915)
    Talanţii : [comori ascunse] / Ellen G. White.- [s.l.] : [s.n.] , [2007].
    112 p..

    1. adventişti

286.3

299 __ $aTalanţii : [comori ascunse]
955 __ $a1
200 __ $aTalanţii $bCarte tipărită $e[comori ascunse] $fEllen G. White
035 __ $a28/W61
675 __ $a286.3
686 __ $a2
608 __ $amonografie
606 __ $aadventişti
700 _1 $aWhite, Ellen Gould (1827-1915)
610 __ $aadventişti 286.3
101 __ $arum
210 __ $a[s.l.] $c[s.n.] $d[2007]
215 __ $a112 p.
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 954840 / 954840 Secţia maturi Împrumut Da 28/W61
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Secţia maturi Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu