Rockin' with Rock House

Editura Pronit chat
Loc publicare [s.l.]
An [s.a.]

DS III 433

    Rockin' with Rock House.- [s.l.] : Pronit , [s.a.].
    1 disc.

299 __ $aRockin' with Rock House
200 __ $aRockin' with Rock House $bDisc audio
035 __ $aDS III 433
210 __ $a[s.l.] $cPronit $d[s.a.]
215 __ $a1 disc
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 474112 / 474112 AV - Secţia audiovizual Împrumut Da DS III 433
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
AV - Secţia audiovizual Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu