Puterea de a te face ascultată : arta discursului genial

Autor chat
Editura Globo chat
Loc publicare Bucureşti
An 2019
Subiect psihologie chat
ISBN 9786069456354
Termeni de subiect personalitate (psiholog.) 159.923
oratorie 808.55 v. şi 82-5 chat
femei 3-055.2 chat

159.9/G88

Groskop, Viv
    Puterea de a te face ascultată : arta discursului genial / Viv Groskop ; [traducător: Răzvan Lerescu].- Bucureşti : Globo , 2019.
    252 p..
    ISBN 9786069456354

    I Lerescu, Răzvan(trad.)

    1. psihologie

159.923-055.2:808.55
808.55


299 __ $aPuterea de a te face ascultată : arta discursului genial
955 __ $a1
200 __ $aPuterea de a te face ascultată $earta discursului genial $fViv Groskop $g[traducător: Răzvan Lerescu]
700 _1 $aGroskop, Viv
702 _1 $aLerescu, Răzvan $4trad.
010 __ $a9786069456354
035 __ $a159.9/G88
210 __ $aBucureşti $cGlobo $d2019
215 __ $a252 p.
675 __ $a159.923-055.2:808.55
675 __ $a808.55
686 __ $a1
608 __ $amonografie
606 __ $apsihologie
610 __ $apersonalitate (psiholog.) 159.923 $aoratorie 808.55 v. şi 82-5 $afemei 3-055.2
101 __ $arum
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu