Purtăm din facere imboldul revenirii...

Editura Pontos chat
Loc publicare Chişinău
An 2020
Subiect carte cu autograf chat
ISBN 9789975725156
Note Dedicație cu semnătura autografă a autorului pentru cititorii Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”
Termeni de subiect literatură română din Republica Moldova 821.135.1
poezie 82-1 chat
carte cu autograf 099.3 chat

    Purtăm din facere imboldul revenirii... / Nicolae Bălțescu ; [cartea este ilustrată cu lucrările artistlui plastic Galina Vieru].- Chişinău : Pontos , 2020.
    252 p. : il..    
    Dedicație cu semnătura autografă a autorului pentru cititorii Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”.
    ISBN 9789975725156

    I Vieru, Galina(il.)

    1. carte cu autograf

821.135.1-1
099.3 Bălțescu, Nicolae


299 __ $aPurtăm din facere imboldul revenirii...
955 __ $a1
200 __ $aPurtăm din facere imboldul revenirii... $bCarte tipărită $fNicolae Bălțescu $g[cartea este ilustrată cu lucrările artistlui plastic Galina Vieru]
608 __ $amonografie
101 __ $arum
675 __ $a821.135.1-1
675 __ $a099.3 Bălțescu, Nicolae
610 __ $aliteratură română din Republica Moldova 821.135.1 $apoezie 82-1 $acarte cu autograf 099.3
686 __ $a821.135.1
606 __ $acarte cu autograf
700 _1
702 _1 $aVieru, Galina $4il.
010 __ $a9789975725156
210 __ $aChişinău $cPontos $d2020
215 __ $a252 p. $cil.
300 __ $aDedicație cu semnătura autografă a autorului pentru cititorii Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu