Procesele economice ale funcționarilor evrei din Comerțul Exterior : 1960-1964

Autor chat
Editura Mega chat
Loc publicare Cluj-Napoca
An 2018
Subiect minorităţi naţionale chat
evrei chat
comerţ exterior chat
ISBN 9786065438996
Termeni de subiect mişcări naţionale, probleme naţionale, minorităţi naţionale 323.1
comerţ internaţional 339.5 vezi şi 336.41 taxe vamale chat

III 25904

Rozenberg, Veronica
    Procesele economice ale funcționarilor evrei din Comerțul Exterior : 1960-1964 / Veronica Rozenberg.- Cluj-Napoca : Mega , 2018.
    369 p. : tab., facs..
    ISBN 9786065438996

    1. minorităţi naţionale
    2. evrei
    3. comerţ exterior

323.1(=411.16)(498):339.5(498)"1960/1964"

299 __ $aProcesele economice ale funcționarilor evrei din Comerțul Exterior : 1960-1964
609 __ $aminorităţi naţionale evrei comerţ exterior
955 __ $a1
200 __ $aProcesele economice ale funcționarilor evrei din Comerțul Exterior $bCarte tipărită $e1960-1964 $fVeronica Rozenberg
700 _1 $aRozenberg, Veronica
035 __ $aIII 25904
215 __ $a369 p. $ctab., facs.
675 __ $a323.1(=411.16)(498):339.5(498)"1960/1964"
686 __ $a3/32
608 __ $amonografie
606 __ $aminorităţi naţionale
606 __ $aevrei
606 __ $acomerţ exterior
610 __ $amişcări naţionale, probleme naţionale, minorităţi naţionale 323.1 $acomerţ internaţional 339.5 vezi şi 336.41 taxe vamale
101 __ $arum
010 __ $a9786065438996
210 __ $aCluj-Napoca $cMega $d2018
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 925449 / 925449 SL - Sala de lectură Împrumut la sala de lectură Da III 25904
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
SL - Sala de lectură Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu