Paradis de împrumut

Autor chat
Editura Editura Trei chat
Loc publicare Bucureşti
An 2020
ISBN 9786064008145
Termeni de subiect literatură americană 820(73) nou 821.111(73)
roman chat

821(73)eng/L28

Lauren, Christina
    Paradis de împrumut / Christina Lauren ; traducere din engleză de Loredana Voicilă.- Bucureşti : Editura Trei , 2020.
    383 p..- (Colecţia Eroscop).
    ISBN 9786064008145

    I Voicilă, Loredana(trad.)

821.111(73)-31=135.1

299 __ $aParadis de împrumut
200 __ $aParadis de împrumut $bCarte tipărită $fChristina Lauren $gtraducere din engleză de Loredana Voicilă
955 __ $a1
702 _1 $aVoicilă, Loredana $4trad.
035 __ $a821(73)eng/L28
675 __ $a821.111(73)-31=135.1
686 __ $a821
608 __ $aAaker, David A.
700 _1 $aLauren, Christina
610 __ $aliteratură americană 820(73) nou 821.111(73) $aroman
101 __ $arum
010 __ $a9786064008145
210 __ $aBucureşti $cEditura Trei $d2020
215 __ $a383 p.
225 __ $aColecţia Eroscop
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 928223 / 928223 Secţia maturi Împrumut Da 821(73)eng/L28
2. 928222 / 928222 H - Hol central Împrumut Da 821(73)eng/L28
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
H - Hol central Împrumut 1
Secţia maturi Împrumut 1

Disponibile: 2

Lăsați un comentariu