Max Einstein : experiment de geniu

Autor chat
Editura Corint Books chat
Loc publicare Bucureşti
An 2019
ISBN 9786067935950
Termeni de subiect literatură americană 820(73) nou 821.111(73)
roman chat

821(73)eng/P44

Patterson, James
    Max Einstein : experiment de geniu / James Patterson şi Chris Grabenstein ; ilustraţii de Beverly Johnson ; traducere din engleză de Mihaela Răileanu.- Bucureşti : Corint Books , 2019.
    334 p..- (Corint junior. Vârsta 10+).
    ISBN 9786067935950

    I Grabenstein, Chris
    II Johnson, Beverly(il.)
    III Răileanu, Mihaela(trad.)

821.111(73)-31=135.1

299 __ $aMax Einstein : experiment de geniu
200 __ $aMax Einstein $bCarte tipărită $eexperiment de geniu $fJames Patterson şi Chris Grabenstein $gilustraţii de Beverly Johnson $gtraducere din engleză de Mihaela Răileanu
700 _1 $aPatterson, James
701 _1 $aGrabenstein, Chris
702 _1 $4il. $aJohnson, Beverly
702 _1 $4trad. $aRăileanu, Mihaela
035 __ $a821(73)eng/P44
215 __ $a334 p.
675 __ $a821.111(73)-31=135.1
225 __ $aCorint junior. Vârsta 10+
686 __ $a821
608 __ $amonografie
610 __ $aliteratură americană 820(73) nou 821.111(73) $aroman
101 __ $arum
010 __ $a9786067935950
210 __ $aBucureşti $cCorint Books $d2019
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 913139 / 913139 C - Secţia copii Împrumut Da 821(73)eng/P44
2. 913138 / 913138 C - Secţia copii Împrumut Da 821(73)eng/P44
3. 913137 / 913137 C - Secţia copii Împrumut la sala de lectură Da 821(73)eng/P44
4. 913136 / 913136 FF - Filiala Firiza Împrumut Da 821(73)eng/P44
5. 913135 / 913135 CV - Filiala Gară Împrumut Da 821(73)eng/P44
6. 913134 / 913134 CT - Filiala Calea Traian Împrumut Da 821(73)eng/P44
7. 913133 / 913133 M - Filiala N. Iorga Împrumut Da 821(73)eng/P44
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
C - Secţia copii Împrumut 2
C - Secţia copii Împrumut la sala de lectură 1
CT - Filiala Calea Traian Împrumut 1
CV - Filiala Gară Împrumut 1
FF - Filiala Firiza Împrumut 1
M - Filiala N. Iorga Împrumut 1

Disponibile: 7

Lăsați un comentariu