Marches and Dances

Editura Concerto chat
Loc publicare [s.l.]
An [s.a.]

CD 102

    Marches and Dances.- [s.l.] : Concerto , [s.a.].
    1 CD audio.

299 __ $aMarches and Dances
200 __ $aMarches and Dances $bCD-ROM audio
035 __ $aCD 102
210 __ $a[s.l.] $cConcerto $d[s.a.]
215 __ $a1 CD audio
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 475036 / 475036 AV - Secţia audiovizual Împrumut Da CD 102
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
AV - Secţia audiovizual Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu