Libertatea are chipul lui Dumnezeu : (Basarabia astăzi)

Autor chat
Editura Tipo Moldova chat
Loc publicare Iaşi
An 2020
Subiect Basarabia chat
ISBN 9786064207593
Note Textele din prezentul volum, semnate de Nicolae Dabija, sunt preluate din revista săptămânală Literatura şi arta din Chişinău
Termeni de subiect literatură română din Republica Moldova 821.135.1
articole 82-92 chat
politică 32 chat
Basarabia (498.7) v. şi (478.9) chat

821rum/D11

Dabija, Nicolae
    Libertatea are chipul lui Dumnezeu : (Basarabia astăzi) / Nicolae Dabija ; cu o prefaţă de I.P.S. dr. Nestor Vornicescu.- Iaşi : Tipo Moldova , 2020.
    268, [10] p. foto..- (În apărarea Marii UniriBiblioteca Marii Uniri. 1 decembrie 1918 - Alba Iulia. 4 iunie 1920 - TrianonBibliofil ; 20).    
    Textele din prezentul volum, semnate de Nicolae Dabija, sunt preluate din revista săptămânală Literatura şi arta din Chişinău
    Achiziţii Librăria N. Steinhardt.
    ISBN 9786064207593

    I Vornicescu, Nestor(pref.)

    1. Basarabia

821.135.1-92
32(498.7)"19"(0:82-92)


299 __ $aLibertatea are chipul lui Dumnezeu : (Basarabia astăzi)
955 __ $a1
200 __ $aLibertatea are chipul lui Dumnezeu $bCarte tipărită $fNicolae Dabija $e(Basarabia astăzi) $gcu o prefaţă de I.P.S. dr. Nestor Vornicescu
700 _1 $aDabija, Nicolae
702 _1 $4pref. $aVornicescu, Nestor
010 __ $a9786064207593
035 __ $a821rum/D11
675 __ $a821.135.1-92
675 __ $a32(498.7)"19"(0:82-92)
686 __ $a821.135.1
608 __ $amonografie
606 __ $aBasarabia
610 __ $aliteratură română din Republica Moldova 821.135.1 $aarticole 82-92 $apolitică 32 $aBasarabia (498.7) v. şi (478.9)
101 __ $arum
210 __ $d2020 $aIaşi $cTipo Moldova
215 __ $a268, [10] p. foto.
225 __ $aÎn apărarea Marii Uniri
225 __ $aBiblioteca Marii Uniri. 1 decembrie 1918 - Alba Iulia. 4 iunie 1920 - Trianon
225 __ $v20 $aBibliofil
300 __ $aTextele din prezentul volum, semnate de Nicolae Dabija, sunt preluate din revista săptămânală Literatura şi arta din Chişinău
345 __ $aAchiziţii Librăria N. Steinhardt
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu