Involuţie : [roman]

Autor chat
Editura Nemira chat
Loc publicare Bucureşti
An 2021
ISBN 9786064312679
Termeni de subiect literatură americană 820(73) nou 821.111(73)
roman chat

821(73)eng/B84

Brooks, Max
    Involuţie : [roman] / Max Brooks ; traducere din limba engleză de Mihai-Dan Pavelescu.- Bucureşti : Nemira , 2021.
    320 p..- (Armada. Thriller).
    ISBN 9786064312679

    I Pavelescu, Mihai-Dan(trad.)

821.111(73)-31=135.1

299 __ $aInvoluţie : [roman]
955 __ $a1
200 __ $aInvoluţie $bCarte tipărită $e[roman] $fMax Brooks $gtraducere din limba engleză de Mihai-Dan Pavelescu
700 _1 $aBrooks, Max
702 _1 $aPavelescu, Mihai-Dan $4trad.
035 __ $a821(73)eng/B84
675 __ $a821.111(73)-31=135.1
686 __ $a821
608 __ $amonografie
610 __ $aliteratură americană 820(73) nou 821.111(73) $aroman
010 __ $a9786064312679
101 __ $arum
210 __ $aBucureşti $cNemira $d2021
215 __ $a320 p.
225 __ $aArmada. Thriller
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 956007 / 956007 Secţia maturi Împrumut Nu 821(73)eng/B84
2. 956006 / 956006 Secţia maturi Împrumut Da 821(73)eng/B84
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Secţia maturi Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu