Interferenţe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească = Italian architectural interferences in the Romanian modern architecture

Autor chat
Editura Igloo Media chat
Loc publicare Bucureşti
An 2017
Subiect arhitectură chat
album chat
ISBN 9786068026503
Note Bibliogr. p. 159
Donaţie acad. Marius Porumb
Termeni de subiect arhitectură 72
album(084) chat

Stoian, Luca Matei
    Interferenţe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească = Italian architectural interferences in the Romanian modern architecture / Luca Matei Stoian ; [traducere = translation: Ramona Mihăilă].- Bucureşti : Igloo Media , 2017.
    160 p. : foto. parţial color.- (Colecţia Igloo Books).    
    Bibliogr. p. 159
    Donaţie acad. Marius Porumb.
    ISBN 9786068026503

    I Mihăilă, Ramona Mihaela(trad.)

    1. arhitectură
    2. album

72(498:450)(084)

299 __ $aInterferenţe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească = Italian architectural interferences in the Romanian modern architecture
955 __ $a1
200 __ $aInterferenţe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească $bCarte tipărită $dItalian architectural interferences in the Romanian modern architecture $fLuca Matei Stoian $g[traducere = translation: Ramona Mihăilă]
608 __ $aalbum
101 __ $arum $aeng
610 __ $aarhitectură 72 $aalbum(084)
675 __ $a72(498:450)(084)
686 __ $a7/77
215 __ $a160 p. $cfoto. parţial color
606 __ $aarhitectură
606 __ $aalbum
225 __ $aColecţia Igloo Books
700 _1 $aStoian, Luca Matei
702 _1 $4trad. $aMihăilă, Ramona Mihaela
010 __ $a9786068026503
210 __ $aBucureşti $cIgloo Media $d2017
300 __ $aBibliogr. p. 159
300 __ $aDonaţie acad. Marius Porumb
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu