Godišnji kalendar etno manifestacija Banata = Calendarul anual al etno manifestărilor Banatului

Editura [s.n.] chat
Loc publicare [Kikinda]
An 2018
Subiect etnologie chat
obiceiuri chat
Banat chat
album chat
Note Dedicaţie cu semnătura indescifrabilă pentru cititorii Bibliotecii Judeţene "Petre Dulfu" Baia Mare
Calendarul este un rezultat al proiectului Local Heritage for Active Tourism in Banat - HerA (eMS RORS 20), finaţat de Uniunea Europeană în cadrul programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
Termeni de subiect publicaţie străină
album(084) chat
etnologie, etnografie, obiceiuri, viaţa socială, folclor 39 chat

39(498)/G64; II 75418

    Godišnji kalendar etno manifestacija Banata = Calendarul anual al etno manifestărilor Banatului = Annual calendar of Banat ethno manifestation / [prefaţă: Saša Tanackov ; traducere în/din limba sârbă: dr. Saşa Zpran Iaşin ; traducere în limba engleză: Conf. dr. Dana Percec].- [Kikinda] : [s.n.] , 2018.
    188 p. : foto. color.    
    Dedicaţie cu semnătura indescifrabilă pentru cititorii Bibliotecii Judeţene "Petre Dulfu" Baia Mare
    Calendarul este un rezultat al proiectului Local Heritage for Active Tourism in Banat - HerA (eMS RORS 20), finaţat de Uniunea Europeană în cadrul programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

    I Tanackov, Saša(pref.)
    II Iaşin, Saşa Zoran(trad.)
    III Percec, Dana(trad.)

    1. etnologie
    2. obiceiuri
    3. Banat
    4. album

39(498.5)(084)

299 __ $aGodišnji kalendar etno manifestacija Banata = Calendarul anual al etno manifestărilor Banatului
975 00 $a39
975 00 $a(084)
975 00 $a(498.5)
200 0_ $aGodišnji kalendar etno manifestacija Banata $bCarte tipărită $dCalendarul anual al etno manifestărilor Banatului $dAnnual calendar of Banat ethno manifestation $f[prefaţă: Saša Tanackov $gtraducere în/din limba sârbă: dr. Saşa Zpran Iaşin $gtraducere în limba engleză: Conf. dr. Dana Percec]
702 _1 $aTanackov, Saša $4pref.
702 _1 $aIaşin, Saşa Zoran $4trad.
702 _1 $aPercec, Dana $4trad.
610 0_ $apublicaţie străină $aalbum(084) $aetnologie, etnografie, obiceiuri, viaţa socială, folclor 39
675 __ $a39(498.5)(084)
686 __ $a39
035 __ $a39(498)/G64
035 __ $aII 75418
606 __ $aetnologie
606 __ $aobiceiuri
606 __ $aBanat
606 __ $aalbum
608 __ $aalbum
101 0_ $ascr $aeng $arum
210 ## $c[s.n.] $d2018 $a[Kikinda]
215 __ $a188 p. $cfoto. color
300 __ $aDedicaţie cu semnătura indescifrabilă pentru cititorii Bibliotecii Judeţene "Petre Dulfu" Baia Mare
300 __ $aCalendarul este un rezultat al proiectului Local Heritage for Active Tourism in Banat - HerA (eMS RORS 20), finaţat de Uniunea Europeană în cadrul programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
517 0_ $aInterreg - IPA CBC Romania-Serbia
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 913698 / 913698 MC - Secţia multiculturală Împrumut Da 39(498)/G64
2. 907818 / 907818 SL - Sala de lectură Împrumut la sala de lectură Da II 75418
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
MC - Secţia multiculturală Împrumut 1
SL - Sala de lectură Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile: 2

Lăsați un comentariu