George Bariţiu - Itinerariu spiritual

Autor chat
Editura Editura Casei Corpului Didactic „Maria Montessori” chat
Loc publicare Baia Mare
An 2010
Subiect Bariţiu, George chat
ştiinţa istoriei chat
biografii chat
carte cu autograf chat
ISBN 9789738954885
Note Dedicaţie cu semnătura autografă a autoarelor pentru domnul director Teodor Ardelean
Bibliogr. p. 141-143
Termeni de subiect ştiinţa istoriei 930
memorii, biografii, jurnale 82-94 nou 821-94 v. şi 929 chat
carte cu autograf 099.3 chat

II 80978 A

Botezatu, Lidia (cadru didactic)
    George Bariţiu - Itinerariu spiritual / Lidia Botezatu, Terica Bârle.- Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic „Maria Montessori” , 2010.
    144 p. : facs..    
    Dedicaţie cu semnătura autografă a autoarelor pentru domnul director Teodor Ardelean
    Bibliogr. p. 141-143.
    ISBN 9789738954885

    I Bârle, Terica (profesoară de engleză)

    1. Bariţiu, George
    2. ştiinţa istoriei
    3. biografii
    4. carte cu autograf

930(498) Bariţiu, George
929 Bariţiu, George
099.3 Botezatu, Lidia
099.3 Bârle, Terica


299 __ $aGeorge Bariţiu - Itinerariu spiritual
200 __ $aGeorge Bariţiu - Itinerariu spiritual $bCarte tipărită $fLidia Botezatu, Terica Bârle
955 __ $a1
700 _1 $aBotezatu, Lidia (cadru didactic)
701 _1 $aBârle, Terica (profesoară de engleză)
010 __ $a9789738954885
035 __ $aII 80978 A
675 __ $a930(498) Bariţiu, George
675 __ $a929 Bariţiu, George
675 __ $a099.3 Botezatu, Lidia
675 __ $a099.3 Bârle, Terica
210 __ $aBaia Mare $cEditura Casei Corpului Didactic „Maria Montessori” $d2010
215 __ $a144 p. $cfacs.
300 __ $aDedicaţie cu semnătura autografă a autoarelor pentru domnul director Teodor Ardelean
300 __ $aBibliogr. p. 141-143
686 __ $a929/94
608 __ $amonografie
606 __ $aBariţiu, George
606 __ $aştiinţa istoriei
606 __ $abiografii
606 __ $acarte cu autograf
610 __ $aştiinţa istoriei 930 $amemorii, biografii, jurnale 82-94 nou 821-94 v. şi 929 $acarte cu autograf 099.3
101 __ $arum
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu