Fizică : Pocket Teacher

Autor chat
Editura Didactica Publishing House chat
Loc publicare Bucureşti
An 2019
Subiect fizică chat
ISBN 9786060480129
Note Copyright 2013 Bibliographisches Institut GmbH (Duden)
Termeni de subiect fizică 53

53/G74

Götz, Hans-Peter
    Fizică : Pocket Teacher : [ghid pentru clasele VI-X] / Hans-Peter Götz ; [traducător: Laura Udrea].- Bucureşti : Didactica Publishing House , 2019.
    160 p. : il..- (Pocket Teacher / Didactica Publishing House).    
    Copyright 2013 Bibliographisches Institut GmbH (Duden)
    Diferite achiziţii.
    ISBN 9786060480129

    I Someşan, Maria(trad.)

    1. fizică

53

299 __ $aFizică : Pocket Teacher
955 __ $a1
200 __ $aFizică $bCarte tipărită $fHans-Peter Götz $ePocket Teacher $e[ghid pentru clasele VI-X] $g[traducător: Laura Udrea]
700 _1 $aGötz, Hans-Peter
702 __ $4trad. $aSomeşan, Maria
010 __ $a9786060480129
035 __ $a53/G74
675 __ $a53
686 __ $aT $a50/54
606 __ $afizică
610 __ $afizică 53
101 __ $arum
210 __ $aBucureşti $cDidactica Publishing House $d2019
215 __ $a160 p. $cil.
225 __ $aPocket Teacher / Didactica Publishing House
300 __ $aCopyright 2013 Bibliographisches Institut GmbH (Duden)
345 __ $aDiferite achiziţii
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu