Elemente de psihologie ortodoxă

Autor chat
Editura Editura Sophia chat
Loc publicare Bucureşti
An 2016
Subiect Biserica ortodoxă răsăriteană chat
psihologie chat
ISBN 9789731365305
Termeni de subiect biserica ortodoxă răsăriteană 281.9
psihologie 159.9 chat

28/Ş41; II 75777

Şehovţova, Larisa
    Elemente de psihologie ortodoxă / Larisa Şehovţova, Iuri Zenko ; traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas.- Bucureşti : Editura Sophia , 2016.
    397 p..- (Colecţia Psihoterapia ortodoxă).
    ISBN 9789731365305

    I Zenko, Iuri
    II Tănăsescu-Vlas, Adrian(trad.)

    1. Biserica ortodoxă răsăriteană
    2. psihologie

281.9:159.9

299 __ $aElemente de psihologie ortodoxă
609 __ $aBiserica ortodoxă răsăriteană psihologie
200 __ $aElemente de psihologie ortodoxă $bCarte tipărită $fLarisa Şehovţova, Iuri Zenko $gtraducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas
608 __ $amonografie
700 _1 $aŞehovţova, Larisa $bLarisa
101 __ $arum
701 _1 $aZenko, Iuri $bIuri
035 __ $a28/Ş41
035 __ $aII 75777
215 __ $a397 p.
225 __ $aColecţia Psihoterapia ortodoxă
675 __ $a281.9:159.9
686 __ $a2
606 __ $aBiserica ortodoxă răsăriteană
606 __ $apsihologie
702 __ $4trad. $aTănăsescu-Vlas, Adrian
010 __ $a9789731365305
610 __ $abiserica ortodoxă răsăriteană 281.9 $apsihologie 159.9
210 __ $aBucureşti $cEditura Sophia $d2016
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 911066 / 911066 Secţia maturi Împrumut Da 28/Ş41
2. 911065 / 911065 SL - Sala de lectură Împrumut la sala de lectură Da II 75777
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Secţia maturi Împrumut 1
SL - Sala de lectură Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile: 2

Lăsați un comentariu