Dory Fantasmagory

Autor chat
Editura Hugs! chat
Loc publicare Bucureşti
An 2019
ISBN 9786069474808
Note Ficţiune pentru copii +6 ani
Termeni de subiect literatură americană 820(73) nou 821.111(73)
poveşti, legende, basme (de autor) 821-93-34 chat

821(73)eng/H22

Hanlon, Abby
    Dory Fantasmagory / Abby Hanlon ; traducere din limba engleză de Sorin Petrescu.- Bucureşti : Hugs! , 2019.
    154 p. : il..- (Dory Fantasmagory).    
    Ficţiune pentru copii +6 ani.
    ISBN 9786069474808

    I Petrescu, Sorin(trad.)

821.111(73)-93-34=135.1

299 __ $aDory Fantasmagory
200 __ $aDory Fantasmagory $bCarte tipărită $fAbby Hanlon $gtraducere din limba engleză de Sorin Petrescu
700 _1 $aHanlon, Abby
035 __ $a821(73)eng/H22
215 __ $a154 p. $cil.
675 __ $a821.111(73)-93-34=135.1
225 __ $aDory Fantasmagory $h1
686 __ $a821 $aT
608 __ $amonografie
610 __ $aliteratură americană 820(73) nou 821.111(73) $apoveşti, legende, basme (de autor) 821-93-34
101 __ $arum
702 __ $4trad. $aPetrescu, Sorin
010 __ $a9786069474808
210 __ $aBucureşti $cHugs! $d2019
300 __ $aFicţiune pentru copii +6 ani
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu