Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu

Editura Mega chat
Loc publicare Cluj-Napoca
An 2015
Subiect etnologie chat
obiceiuri chat
ISBN 9786065437975
Note Antetitlu: Academia Română. Filiana Cluj-Napoca, Institutul "Arhiva de Folclor a Academiei Române"
Corpusul cuprinde documentele etnologice inedite din Arhiva de Folklor a Academiei Române, adunate în perioada 1930-1948, reprezentând cel mai important fond științific etnografic și folcloristic
storage

Conține volumele... (Nivel subset)

Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice...

Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu Vol. 1 : Basarabia și Bucovina

9786065437975

2015

Cluj-Napoca

Mega

etnologie, obiceiuri

Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice...

Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu Vol. 2 : Moldova și Bucovina

9786065437975

2015

Cluj-Napoca

Mega

etnologie, obiceiuri


39/C69; II 76958

    Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu.- Cluj-Napoca : Mega , 2015.
    vol..    
    Antetitlu: Academia Română. Filiana Cluj-Napoca, Institutul "Arhiva de Folclor a Academiei Române"
    Corpusul cuprinde documentele etnologice inedite din Arhiva de Folklor a Academiei Române, adunate în perioada 1930-1948, reprezentând cel mai important fond științific etnografic și folcloristic.
    ISBN 9786065437975

    I Cuceu, Ion(note)
    II Cuceu, Maria(note)
    III Timoce-Mocanu, Cosmina(note)

    1. etnologie
    2. obiceiuri

39(498)

299 __ $aCorpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu
609 __ $aetnologie obiceiuri
955 __ $a1
200 __ $aCorpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea $bCarte tipărită $eediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu
702 _1 $4edit. $4introd. $4note $aCuceu, Ion
702 _1 $4edit. $4introd. $4note $aCuceu, Maria
702 _1 $4edit. $4introd. $4note $aTimoce-Mocanu, Cosmina
035 __ $a39/C69
035 __ $aII 76958
215 __ $avol.
675 __ $a39(498)
686 __ $a39
608 __ $amonografie
606 __ $aetnologie
606 __ $aobiceiuri
610 __ $aetnologie, etnografie, obiceiuri, viaţa socială, folclor 39
101 __ $arum
010 __ $a9786065437975
210 __ $aCluj-Napoca $cMega $d2015
300 __ $aAntetitlu: Academia Română. Filiana Cluj-Napoca, Institutul "Arhiva de Folclor a Academiei Române"
300 __ $aCorpusul cuprinde documentele etnologice inedite din Arhiva de Folklor a Academiei Române, adunate în perioada 1930-1948, reprezentând cel mai important fond științific etnografic și folcloristic
462 __ $tCorpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu Vol. 1 : Basarabia și Bucovina
462 __ $tCorpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea : ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu Vol. 2 : Moldova și Bucovina
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu