CNC technologies : lecture notes

Autor chat
Editura Risoprint chat
Loc publicare Cluj-Napoca
An 2019
Subiect prelucrare prin aşchiere chat
ISBN 9789735324346
Note References p. 197

621.9/P79

Popan, Ioan Alexandru
    CNC technologies : lecture notes / Popan Ioan Alexandru.- Cluj-Napoca : Risoprint , 2019.
    197 p. : fig..    
    References p. 197.
    ISBN 9789735324346

    1. prelucrare prin aşchiere

621.9

299 __ $aCNC technologies : lecture notes
200 __ $aCNC technologies $bCarte tipărită $electure notes $fPopan Ioan Alexandru
955 __ $a1
700 _1 $aPopan, Ioan Alexandru
675 __ $a621.9
035 __ $a621.9/P79
686 __ $a62/64
608 __ $amonografie
606 __ $aprelucrare prin aşchiere
610 __ $aprelucrare mecanică şi aşchiere 621.9
101 __ $arum
010 __ $a9789735324346
210 __ $aCluj-Napoca $cRisoprint $d2019
215 __ $a197 p. $cfig.
300 __ $aReferences p. 197
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 928499 / 928499 E - Secţia engleză Împrumut Da 621.9/P79
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
E - Secţia engleză Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu