Argument pentru Dumnezeu : credința într-o epocă a scepticismului

Autor chat
Editura Editura Kerigma chat
Loc publicare Oradea
An 2013
Subiect Biserica protestantă chat
religie şi ştiinţă chat
ISBN 9789738960855
Termeni de subiect secte protestante 284
religie şi ştiinţă 215 v. şi 234.23 chat

Keller, Timothy
    Argument pentru Dumnezeu : credința într-o epocă a scepticismului / Timothy Keller ; traducere din limba engleză de Cornel Țicărat.- Oradea : Editura Kerigma , 2013.
    297 p..
    ISBN 9789738960855

    I Ţicărat, Cornel(trad.)

    1. Biserica protestantă
    2. religie şi ştiinţă

284
215
234.23


299 __ $aArgument pentru Dumnezeu : credința într-o epocă a scepticismului
200 __ $aArgument pentru Dumnezeu $bCarte tipărită $ecredința într-o epocă a scepticismului $fTimothy Keller $gtraducere din limba engleză de Cornel Țicărat
955 __ $a1
608 __ $amonografie
101 __ $arum
610 __ $asecte protestante 284 $areligie şi ştiinţă 215 v. şi 234.23
675 __ $a284
675 __ $a215
675 __ $a234.23
686 __ $a2
606 __ $aBiserica protestantă
606 __ $areligie şi ştiinţă
700 _1 $aKeller, Timothy
702 _1 $aŢicărat, Cornel $4trad.
010 __ $a9789738960855
210 __ $aOradea $cEditura Kerigma $d2013
215 __ $a297 p.
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu