Crişan, Vasile Şt.

299 __ $aCrişan, Vasile Şt.
250 __ $aCrişan, Vasile Şt.