Zona zoster : atenţie, contagioasă!

Subiect boli transmisibile
dermatologie chat
medicină alternativă chat
medicină naturistă chat
Zona Zoster chat
101 __ $arum
102 __ $aRO
200 __ $aZona zoster : atenţie, contagioasă!
210 __ $d2010/02/00
299 __ $aZona zoster : atenţie, contagioasă!
463 __ $tMedicina Naturistă
606 __ $aboli transmisibile
606 __ $adermatologie
606 __ $amedicină alternativă
606 __ $amedicină naturistă
606 __ $aZona Zoster
610 __ $aboli transmisibile, boli infecţioase, boli contagioase 616.9 $adermatologie, boli de piele 616.5 $amedicină alternativă 615.8 $amedicină naturistă 615.322 v. medicină alternativă...
675 __ $a576.8(075.36)
675 __ $a615.322
675 __ $a615.8
675 __ $a616.6
675 __ $a616.9
686 __ $a61
830 __ $anr. 2(138), p. 28-29