Vida Gheza și Baia Mare

Autor chat
Subiect Vida Gheza chat
sculptură chat
299 __ $aVida Gheza și Baia Mare
200 __ $aVida Gheza și Baia Mare $fmuzeograf Janeta Ciocan
700 __ $aCiocan, Janeta (muzeograf) (1948-)
210 __ $d2019-12-00
101 __ $arum
606 __ $aVida Gheza
606 __ $asculptură
600 __ $aVida Porumb, Zoe (artist plastic) (1948-)
610 __ $asculptură 730
830 __ $a5, nr. 5, dec. 2019, p. 8-11
463 __ $tSeniorul băimărean $v5 $h5 $ddec. 2019 $p8-11