Vectorul călăuzitor: victorie [Ziar]

Autor chat
Subiect sport
sportivi chat
101 __ $arum
102 __ $aRO
200 __ $aVectorul călăuzitor: victorie $bZiar $fNicolae Bud
210 __ $d2009-10-15
299 __ $aVectorul călăuzitor: victorie [Ziar]
463 __ $tInformaţia zilei de Maramureş
606 __ $asport
606 __ $asportivi
610 __ $asport 79 v. şi 796
675 __ $a79
700 __ $aBud, Nicolae (inginer)
830 __ $a9, nr. 2454, 15 oct. 2009, p. 4 : foto