Un mare artist, sculptorul Gheza Vida, autorul unor monumente simbol ale istoriei naţionale [Ziar]

Autor chat
Subiect biografii
sculptură chat
Vida Gheza chat
102 __ $aRO
200 __ $aUn mare artist, sculptorul Gheza Vida, autorul unor monumente simbol ale istoriei naţionale $bZiar $fAcad. Marius Porumb
210 __ $d2013-02-23
299 __ $aUn mare artist, sculptorul Gheza Vida, autorul unor monumente simbol ale istoriei naţionale [Ziar]
463 __ $tInformaţia zilei de Maramureş
606 __ $abiografii
606 __ $asculptură
606 __ $aVida Gheza
610 __ $amemorii, biografii, jurnale 82-94 v. şi 929 $asculptură 730
675 __ $a730(498.41) Vida Gheza
675 __ $a929 Vida Gheza
700 __ $aPorumb, Marius (istoric de artă)
830 __ $a11, nr. 3474, 23 febr. 2013, p. 16