Ritualul lecturii

Autor chat
Subiect critică şi istorie literară chat
Pop, Ion (academician) chat
299 __ $aRitualul lecturii
200 __ $aRitualul lecturii $fViorel Mureșan
700 __ $aMureşan, Viorel (profesor)
210 __ $d2021-06-00
101 __ $arum
606 __ $acritică şi istorie literară
606 __ $aPop, Ion (academician)
610 __ $acritică şi istorie literară 82.09 nou 821.09
675 __ $a821.135.1.09 Pop, Ion
830 __ $a17, nr. 6 (197), iun. 2021, p. 2-3
463 __ $tCaiete Silvane : revistă de cultură $v17 $h6 (197) $diun. 2021 $p2-3