Rămas bun, Adam! : despre ultima sa alegare de semne

Autor chat
Subiect Puslojic, Adam chat
critică şi istorie literară chat
299 __ $aRămas bun, Adam! : despre ultima sa alegare de semne
200 __ $aRămas bun, Adam! : despre ultima sa alegare de semne $fFlorian Silișteanu
700 __ $aSilişteanu, Florian
210 __ $d2023-02-10
101 __ $arum
606 __ $aPuslojic, Adam
606 __ $acritică şi istorie literară
610 __ $aliteratură sârbă 886.1 nou 821.163.41 $acritică şi istorie literară 82.09 nou 821.09
675 __ $a821.163.4.09 Puslojic, Adam
830 __ $a23, nr. 5 (1083), 10-16 febr. 2023, p. 8
463 __ $tFlacăra lui Adrian Păunescu $v23 $h5 (1083) $d10-16 febr. 2023 $p8