Paștile în iconografia din Transilvania [Ziar]

Autor chat
Subiect iconografie chat
Paşte chat
101 0_ $arum
200 0_ $aPaștile în iconografia din Transilvania $bZiar $fCamelia Tocaci
210 __ $d2017-04-08
299 __ $aPaștile în iconografia din Transilvania [Ziar]
463 _0 $d8 apr. 2017 $h8213 $p6 $tGraiul Maramureşului $v29
600 _0 $aCiocan, Janeta (muzeograf) (1948-)
600 _0 $aŞtefan, Cristian (preot)
601 00 $aMuzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare
606 0_ $aiconografie
606 0_ $aPaşte
610 0_ $aexpoziţii temporare 061.4 $aicoane 246.3 v. şi 247.3 v. şi 75.046 $aPaşte 398.332.12
675 __ $a061.4:75.046
675 __ $a398.332.12
700 _0 $aTocaci, Camelia
830 __ $a29, nr. 8213, 8 apr. 2017, p. 6