O altfel de recomandare de lectură (6)

Autor chat
Subiect lectură chat
Maramureş-despre chat
critică şi istorie literară chat
299 __ $aO altfel de recomandare de lectură (6)
200 __ $aO altfel de recomandare de lectură (6) $fFlorina Vanciu
700 __ $aVanciu, Florina
210 __ $d2022-00-00
101 __ $arum
606 __ $alectură
606 __ $aMaramureş-despre
606 __ $acritică şi istorie literară
610 __ $acritică şi istorie literară 82.09 nou 821.09
675 __ $a821.135.1.09
830 __ $a30, nr. 2 (59), 2022, p. 16-17
463 __ $tBibliotheca Septentrionalis : revista Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu" Baia Mare $v30 $h2 (59) $d2022 $p16-17