Mult stimate coleg Gheorghe Mihai Bârlea

Subiect Bârlea, Gheorghe Mihai chat
Aniversări chat
299 __ $aMult stimate coleg Gheorghe Mihai Bârlea
200 __ $aMult stimate coleg Gheorghe Mihai Bârlea $fColegiul de redacție al revistei „Limba Română”
210 __ $d2021-00-00
101 __ $arum
606 __ $aBârlea, Gheorghe Mihai
606 __ $aAniversări
610 __ $aaniversări 061.75 şi indice de nume
675 __ $a061.75 Bârlea Gheorghe Mihai
830 __ $a31, nr. 1 (261), 2021, p. 173
463 __ $tLimba română : revistă de ştiinţă şi cultură $v31 $h1 (261) $d2021 $p173