Mitologie generală

Autor chat
Subiect critică literară chat
recenzie chat
299 __ $aMitologie generală
200 __ $aMitologie generală $fGheorghe Glodeanu
700 __ $aGlodeanu, Gheorghe
210 __ $d2019-01-00
101 __ $arum
606 __ $acritică literară
606 __ $arecenzie
600 __ $aBorbély, Ştefan
610 __ $acritică şi istorie literară 821.09
675 __ $a821.09
830 __ $aan 18, nr. 1(69), 2019
463 __ $tMişcarea literară : Revistă de literatură, artă, cultură $v18 $h1(69) $d2019 $p131-136