Maria Tănase - o legendă adevărată

Autor chat
Subiect Tănase, Maria chat
fotografie-document chat
muzică populară chat
299 __ $aMaria Tănase - o legendă adevărată
200 __ $aMaria Tănase - o legendă adevărată $fCamelia Tocaci
700 __ $aTocaci, Camelia (ziarist)
210 __ $d2022-05-07
101 __ $arum
606 __ $aTănase, Maria
606 __ $afotografie-document
606 __ $amuzică populară
601 __ $aMuzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare
600 __ $aHauşi, Casandra Maria (interpretă)
600 __ $aMare, Monica
610 __ $aexpoziţii temporare 061.4 $afotografie 77 $amuzică populară 784.4
675 __ $a784.4(498)
675 __ $a929 Tănase, Maria
675 __ $a061.4:77
830 __ $a34, nr. 9739, 7 mai 2022, p. 9
463 __ $tGraiul Maramureşului $v34 $h9739 $d7 mai 2022 $p9