La Desești au fost două ziile de aleasă sărbătoare

Autor chat
Subiect sărbători populare chat
sărbători creştine chat
Deseşti chat
299 __ $aLa Desești au fost două ziile de aleasă sărbătoare
200 __ $aLa Desești au fost două ziile de aleasă sărbătoare $fViorica Pârja
700 __ $aPârja, Viorica
210 __ $d2019-12-00
101 __ $arum
606 __ $asărbători populare
606 __ $asărbători creştine
606 __ $aDeseşti
600 __ $aRoman, Teofil (preot)
610 __ $asarbatori crestine
830 __ $a4, nr. 12, dec. 2019, p. 8-9
463 __ $tCronica Satului Deseşti $v4 $h12 $ddec. 2019 $p8-9