Ipostaze ale parodiei la Lucian Perţa

Autor chat
Subiect critică literară chat
299 __ $aIpostaze ale parodiei la Lucian Perţa
200 __ $aIpostaze ale parodiei la Lucian Perţa $fGeorge Țâra
700 __ $aŢâra, George Bogdan
210 __ $d2013-07-00
101 __ $arum
606 __ $acritică literară
600 __ $aPerța, Lucian
610 __ $acritică şi istorie literară 821.09
675 __ $a821.09
830 __ $a12, nr. 3-4(47-48), 2013, p. 46-47
463 __ $tMişcarea literară : Revistă de literatură, artă, cultură $v12 $h3-4(47-48) $d2013 $p46-47