In medias res!

Autor chat
Subiect etică chat
morală chat
299 __ $aIn medias res!
200 __ $aIn medias res! $fTeodor Ardelean
700 __ $aArdelean, Teodor
210 __ $d2022-09-17
101 __ $arum
606 __ $aetică
606 __ $amorală
610 __ $amorală, etică 17
675 __ $a17
830 __ $a21, nr. 992, 8-14 oct. 2022, p. 8
463 __ $tGazeta de Maramureş : revistă de rafinament şi atitudine $v21 $h992 $d8-14 oct. 2022 $p8