Horia Bădescu, rafinament și confesiune

Autor chat
Subiect Bădescu, Horia chat
critică şi istorie literară chat
299 __ $aHoria Bădescu, rafinament și confesiune
200 __ $aHoria Bădescu, rafinament și confesiune $fGheorghe Pârja
700 __ $aPârja, Gheorghe (ziarist)
210 __ $d2023-02-00
101 __ $arum
606 __ $aBădescu, Horia
606 __ $acritică şi istorie literară
610 __ $acritică şi istorie literară 82.09 nou 821.09
675 __ $a821.135.1.09 Bădescu, Horia
830 __ $a21, nr. 2 (237), febr. 2023, p. 4
463 __ $tNord Literar $v21 $h2 (237) $dfebr. 2023 $p4