File din istoricul presei medico-farmaceutice din Maramureș

Autor chat
Subiect publicaţii periodice chat
farmacie chat
medicină chat
299 __ $aFile din istoricul presei medico-farmaceutice din Maramureș
200 __ $aFile din istoricul presei medico-farmaceutice din Maramureș $fdr. Felix Marian
700 __ $aMarian, Felix (medic)
210 __ $d2020-03-00
101 __ $arum
606 __ $apublicaţii periodice
606 __ $afarmacie
606 __ $amedicină
610 __ $aziaristică 070
830 __ $a22, nr, 79, mart. 2020, p. 37-39
463 __ $tMaramureşul medical $v22 $h79 $dmart. 2020 $p37-39