Expoziție dedicată lui Vasile Lucaciu

Autor chat
Subiect Lucaciu, Vasile chat
fotografie documentară chat
Demian, Adrian chat
299 __ $aExpoziție dedicată lui Vasile Lucaciu
200 __ $aExpoziție dedicată lui Vasile Lucaciu $fCamelia Tocaci
700 __ $aTocaci, Camelia (ziarist)
210 __ $d2022-07-30
101 __ $arum
606 __ $aLucaciu, Vasile
606 __ $afotografie documentară
606 __ $aDemian, Adrian
601 __ $aMuzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
601 __ $aAsociaţia "Renaşterea Şişeşteană "
600 __ $aRusu, Viorel
600 __ $aBerbecaru, Isidor (preot ortodox)
600 __ $aGârbe, Maria (bibliotecar) (1949-)
600 __ $aBabiciu, Gavril (colonel)
610 __ $aexpoziţii temporare 061.4 $afotografie 77 $amemorii, biografii, jurnale 82-94 nou 821-94 v. şi 929
675 __ $a061.4:77(498.41)
675 __ $a929 Lucaciu, Vasile
830 __ $a34, nr. 9810, 30 iul. 2022, p. 6
463 __ $tGraiul Maramureşului $v34 $h9810 $d30 iul. 2022 $p6