Existența prin cultură

Autor chat
Subiect critică şi istorie literară chat
conferinţă chat
Ziua culturii naţionale chat
299 __ $aExistența prin cultură
200 __ $aExistența prin cultură $fNicolae Breban
700 __ $aBreban, Nicolae (scriitor)
210 __ $d2020-02-00
101 __ $arum
606 __ $acritică şi istorie literară
606 __ $aconferinţă
606 __ $aZiua culturii naţionale
610 __ $acritică şi istorie literară 82.09 nou 821.09
830 __ $a31, nr. 2 (815), febr. 2020, p. 3
463 __ $tContemporanul - ideea europeană : revistă naţională de cultură, politică şi ştiinţă $v31 $h2 (815) $dfebr. 2020 $p3