Elite astriste preocupate de problemele teoretice și practic-aplictive ale limbii române

Autor chat
Subiect ASTRA chat
cultură chat
civilizaţie chat
299 __ $aElite astriste preocupate de problemele teoretice și practic-aplictive ale limbii române
200 __ $aElite astriste preocupate de problemele teoretice și practic-aplictive ale limbii române $fprof. drd. Teodor Ardelean
700 __ $aArdelean, Teodor
210 __ $d2005-00-00
101 __ $arum
606 __ $aASTRA
606 __ $acultură
606 __ $acivilizaţie
610 __ $aASTRA 061.22:008(498.4) ASTRA
675 __ $a016:061.22:008(498.4) ASTRA
830 __ $aASTRA ieri și azi : realizări și perspective. Vol III, BibliotecaJudețeană „Petre Dulfu” Baia Mare, 2005, p. 37-48