Eliade nu pune mare preţ pe scriitură [...], dar scrisuldevine o formă a existenţei sale

Autor chat
Subiect critică literară chat
299 __ $aEliade nu pune mare preţ pe scriitură [...], dar scrisuldevine o formă a existenţei sale
200 __ $aEliade nu pune mare preţ pe scriitură [...], dar scrisuldevine o formă a existenţei sale $fDaniela Sitar-Tăut
700 __ $aSitar-Tăut, Daniela (profesor)
210 __ $d2013-04-00
101 __ $arum
606 __ $acritică literară
600 __ $aSimion, Eugen
600 __ $aEliade, Mircea
610 __ $acritică şi istorie literară 821.09
675 __ $a821.09
830 __ $a12, nr. 2(46), 2013, p. 8-12
463 __ $tMişcarea literară : Revistă de literatură, artă, cultură $v12 $h2(46) $d2013 $p8-12