Chirurgia estetică - alternativă la imaginea noastră? [Ziar]

Autor chat
Subiect Chertif, Costache
chirurgie plastică şi reparatorie chat
interviu chat
101 __ $arum
102 __ $aRO
200 __ $aChirurgia estetică - alternativă la imaginea noastră? $bZiar $fDr. Costache Chertif ; [a consemnat] Viorica Pârja
210 __ $d2006-02-11
299 __ $aChirurgia estetică - alternativă la imaginea noastră? [Ziar]
463 __ $tGraiul Maramureşului
606 __ $aChertif, Costache
606 __ $achirurgie plastică şi reparatorie
606 __ $ainterviu
610 __ $achirurgie plastică 616-089.844 $ainterviuri (047.53) $amedicul în general 614.23
675 __ $a614.23(498.41) Chertif, Costache(047.53)
675 __ $a616-089.844
700 __ $aChertif, Costache
702 __ $4reporter $aPârja, Viorica
830 __ $a18, nr. 4830, 11-12 febr. 2006, p. 7 $afoto Costache Chertif