Câmpenească

Autor chat
Subiect Sânziene chat
obiceiuri chat
299 __ $aCâmpenească
200 __ $aCâmpenească $fIlie Tudorel
700 __ $aIlie, Tudorel (artist fotograf)
210 __ $d2022-08-00
101 __ $arum
606 __ $aSânziene
606 __ $aobiceiuri
610 __ $aetnologie, etnografie, obiceiuri, viaţa socială, folclor 39
675 __ $a39(498.41)
830 __ $anr. 8, 2022, 98-99
463 __ $tThe Robelos : Romanian Best Locations $h8 $d2022 $p98-99