Angoasele noastre istorice

Autor chat
Subiect istoria României chat
Civilizaţie. Cultură. Progres chat
299 __ $aAngoasele noastre istorice
200 __ $aAngoasele noastre istorice $fIoan-Aurel Pop
700 __ $aPop, Ioan-Aurel
210 __ $d2020-12-00
101 __ $arum
606 __ $aistoria României
606 __ $aCivilizaţie. Cultură. Progres
610 __ $aistorie 94()"" $acultură, civilizaţie, progres 008
830 __ $a31, nr. 12 (825), dec. 2020, p. 11-12
463 __ $tContemporanul - ideea europeană : revistă naţională de cultură, politică şi ştiinţă $v31 $h12 (825) $ddec. 2020 $p11-12