Adam și odihna cosmică

Autor chat
Subiect Puslojic, Adam chat
biografii chat
299 __ $aAdam și odihna cosmică
200 __ $aAdam și odihna cosmică $fGheorghe Pârja
700 __ $aPârja, Gheorghe (ziarist)
210 __ $d2023-01-03
101 __ $arum
606 __ $aPuslojic, Adam
606 __ $abiografii
610 __ $amemorii, biografii, jurnale 82-94 nou 821-94 v. şi 929 $aliteratură sârbă din România 886.1(498) nou 821.163.41(498)
675 __ $a821.163.41.09 Puslojici, Adam
830 __ $a35, nr. 9938, 3 ian. 2023, p. 3
463 __ $tGraiul Maramureşului $v35 $h9938 $d3 ian. 2022 $p3